Huiselijk geweld.

In sommige situaties kunnen thuis de spanningen oplopen, waardoor huiselijk geweld kan ontstaan.
Je kunt iets doen door erover te praten of om advies en hulp te vragen.

Wat is huiselijk geweld?

Alle geweld dat iemand pleegt binnen het gezin, relatie of de familie noemen we huiselijk geweld.
Het kan gaan om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld.
Maar ook verwaarlozing en financieel misbruik vallen onder huiselijk geweld.


Voorbeelden van huiselijk geweld.

  • Een kind dat door zijn moeder wordt geslagen en geschopt.
  • Een zoon die het geld van zijn oude vader voor zichzelf gebruikt.
  • Een meisje dat door haar oom seksueel wordt misbruikt.
  • Een vrouw die door haar partner erg wordt gecontroleerd in haar doen en laten.

Er zijn nog veel meer situaties die vallen onder huiselijk geweld. Vraag hulp of advies als je je zorgen maakt of twijfelt.

Mishandeling herkennen en melden

Signalen van huiselijk geweld zijn soms lastig te herkennen.
Niet alle slachtoffers van huiselijk geweld hebben blauwe plekken of littekens.
Denk bijvoorbeeld ook aan schrikken wanneer iemand wordt aangeraakt of plotseling ander gedrag vertoond.
Ook kun je huiselijk geweld herkennen door te letten op het gedrag van de persoon waarvan je denkt dat die het geweld pleegt.

Wat te doen bij huiselijk geweld?

Maak je je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld bij jezelf of bij anderen?
Bel Veilig Thuis via 0800 2000 voor advies en hulp.
Dat is gratis en als je wilt kun je dit anoniem doen.
Je hoeft dus niet je naam te noemen als je dat niet wilt.


Met een medewerker praat je over de situatie. Je krijgt dan advies over wat je misschien zelf kunt doen.
Ook legt de medewerker uit wat Veilig Thuis voor je kan betekenen.
Je kunt het bij een advies laten, of je kunt een officiële melding maken van jouw vermoedens.
Ook een melding kun je anoniem doen.

Is het in jouw situatie lastig om te bellen?

Dan kun je chatten met Veilig Thuis of je kunt terecht bij de apotheek door ‘masker 19’ te zeggen.
Dan komt er altijd actie voor hulp. Lees hoe dat in zijn werk gaat.

Waarom huiselijk geweld melden?

Het is belangrijk om mishandeling te melden. Want slachtoffers kunnen alleen de hulp krijgen die ze nodig hebben, als mishandeling bekend is. Je kunt dus iets doen door advies te vragen aan Veilig Thuis.
De hulpverlener kan je ook helpen om een melding te maken van je vermoedens.
Na een melding brengt Veilig Thuis een hulpverlener die het gezin al hulp geeft op de hoogte, zoals de huisarts, of het sociale wijkteam. Die helpen het gezin dan verder.

Ben je zelf slachtoffer van huiselijk geweld?
Bekijk hieronder het overzicht van alle organisaties waar je advies en hulp kunt vragen.

www.vooreenveiligthuis.nl
www.kadera.nl
www.centrumseksueelgeweld.nl

Er zijn verschillende soorten huiselijk geweld:

  • Kinder mishandeling.
  • Partnermishandeling ( ook ex Partners. )
  • Ouderenmishandeling

Hoe vaak komt huiselijk geweld voor?

Uit de cijfers over huiselijk geweld blijkt dat dit vaak voorkomt. Zo zijn in 2020 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder slachtoffer geweest van een vorm van huiselijk geweld.
Daarvan maakten 820 duizend personen dit geweld (bijna) dagelijks, wekelijks of maandelijks mee.
Dat komt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vermoed je huiselijk geweld in je omgeving?

Let op de signalen van kindermishandeling, partnermishandeling of ouderenmishandeling om duidelijkheid te krijgen.
Ga in gesprek met andere mensen, het slachtoffer of de pleger.
Bel Veilig Thuis via 0800 2000 voor advies en hulp.

Red een dier 144

Dit is een meldpunt waar mishandeling en verwaarlozing van dieren gemeld kan worden.
Het nummer 144 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.
Is 144 om technische redenen niet bereikbaar?
Bel dan de politie via het landelijke nummer 0900-8844 of voor spoed 112.