Vergoedingen 2024

De vergoedingen voor Alternatieve Geneeswijze blijven ook voor 2024 bij de meeste zorgverzekeraars ongewijzigd.

Ik ben aangesloten bij de VBAG ( Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en de RBCZ ( Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg )

Beroepsorganisatie V.B.A.G.

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze tracht als beroepsvereniging met haar gekwalificeerde beroepsbeoefenaars iets aan de Nederlandse gezondheidszorg toe te voegen, dat nog onvoldoende wordt aangeboden.

Sinds 1984 waakt de V.B.A.G. in het belang van de patiënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria ( o.a. opleiding ), een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.
Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd.

Een V.B.A.G. therapeut is bij de uitoefening van zijn beroep gebonden aan regels die voor iedereen openbaar zijn.
De V.B.A.G. hanteert voor haar leden bij de licentieverstrekking en inschrijving in het register van licentiehouders de beroepstitel: Natuurgeneeskundige. Een zeer groot aantal leden van de V.B.A.G. heeft de A registratie en kwalificatie.
Deze V.B.A.G. leden hebben een HBO opleiding met medische basisvorming.
Ik ben A geregistreerd en gekwalificeerd

Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten

Daardoor worden de VoetreflextPlusbehandelingen (VRT) door de meeste zorgverzekeraars vergoed, de hoogte van de vergoeding hangt af van de aanvullende verzekering.

Kijk voor de voorwaarden en vergoedingen op de website van de zorgverzekeraar onder alternatieve geneeswijze.