Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd (AVG) en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Met de komst van de AVG gelden voor verwerkers van persoonsgegevens strengere regels, regels die gehandhaafd zullen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze regels gelden namelijk voor alle bedrijven, organisaties en professionals die bedrijfsmatig dan wel structureel persoonsgegevens verwerken.

Om de gegevens te mogen gebruiken voor ons cliëntendossier en nota's, hebben wij toestemming nodig.

Hieronder kun je zien welke gegevens wij bewaren en gebruiken, hoe en waar wij deze gegevens in onze praktijk opslaan.

Deze gegevens bewaren en gebruiken wij voor ons cliënten dossier en om de nota’s te kunnen maken

Dit zijn de persoonsgegevens die ik vastleg in het cliëntendossier.

Deze gegevens bewaren, gebruiken wij voor ons cliënten dossier en om de nota’s te kunnen maken

Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, van de cliënt(en)


Ja

Geboortedatum, geboorteplaats, Burgerlijke staat, van de cliënt(en)


Ja

Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)


Ja

Beroep, Zorgverzekering nummer, Medicatie gebruik, Huisarts.


Ja

Verslag van de behandeling en vooruitgang cliënt/cliënte


Ja


Bij minderjarige cliënten

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders


Ja

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vastHuisarts Ja
School van minderjarige cliënt / cliënteNee


Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Godsdienst of levensovertuiging;


Nee

Gezondheid;


Ja

Zaken m.b.t. de seksualiteit;


Nee

Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.


Ja

Ik leg het Burgerservicenummer wel vast


Nee

Informeren Client / Cliënten.

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.


Ja

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document


Ja

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode


Ja

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.


Ja

Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen.

Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.


Nee

De personen die daadwerkelijk werken met de cliëntdossiers

Ik ben ZZP-er maar ben niet de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.


Ja

Mijn partner, voormalig vennoot en tevens verpleegkundige, vallend onder het BIG-register , assisteert mij bij de verwerking en het bij houden van de cliëntendossiers


Ja

Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de patiëntendossiers. In de arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld.


Nee

Ik bepreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar


Ja