Wat betekent VoetreflexPlus

VoetreflexPlus is Voetreflex in combinatie met de Traditional Chinese Medicine (TCM)

Een combinatie van de Westerse en de Chinese manier van het behandelen van de client.
De Westerse voetreflexologie gebruikt alleen de reflexpunten onder of op de voet, de Chinese reflexologie heeft ook de kennis van de meridianen ( energiebanen).

Omdat ik beide heb gestudeerd gebruik ik een combinatie van beide technieken.

De TCM, zoals de gangbare internationale term luidt, is de verzamelnaam van de diverse vormen van Chinese geneeskunde. Naast acupunctuur en acupressuur maken de Chinese Kruidenkunde, voeding en dieet evenals de lichaamsoefeningen Tai Qi en Qi Gong deel uit van de TCM.

De TCM vindt haar wortels in het taoïsme. Huang Di ook wel de Gele Keizer genoemd, wordt gezien als de grondlegger van de TCM. Hij schreef de Huang Di Nei Jing, één van de oudste Chinese geschriften over geneeswijze uit die tijd.
De TCM is een filosofie die uitgaat van de samenhang en het evenwicht tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. De verbindende factor is het begrip "energie". Energie die in zijn dichtste vorm materie wordt, en in zijn meest ijle vorm zorgt voor kosmische processen.

Het is dus in feite dezelfde energie die zorgt voor de opeenvolging van de seizoenen, voor eb en vloed, voor onze warmtehuishouding, voor onze immuniteit, voor onze spijsvertering, voor ons stemgeluid.
Het is deze energie die ons onlosmakelijk verbonden maakt met de wereld om ons heen.
De beweging van energie, zowel binnen ons lichaam als tussen ons en de buitenwereld, wordt veroorzaakt door de spanning tussen de twee energetische tegenpolen : yin en yang - water en vuur.

Dynamiek wordt gekenmerkt door het zoeken naar evenwicht tussen uitersten, tussen plus en min.
Yin en yang zijn de twee tegengestelde vormen van energie, die zorg dragen voor een onophoudelijke beweging.

Yin is de koude vorm van energie. Het is synoniem met alles dat naar beneden en naar binnen gaat; met rust, duisternis, vocht, nacht, winter, aarde.
Yang is de warme vorm van energie. Yang staat voor alles dat stijgt en naar buiten beweegt; het staat voor actie, licht, warmte, dag, zomer, hemel.

Zowel in ons lichaam als in de kosmos kan het één niet buiten het ander.
Eeuwige zon en droogte zouden de gewassen en de aarde verschroeien.
Eeuwig daglicht en onophoudelijke activiteit zouden ons uitputten.
Zonder yin zouden koorts of een simpele verkoudheid fataal zijn.
Zonder yang zouden we verdrinken in ons eigen lichaamsvocht.

Het evenwicht tussen yin en yang bepaalt onze gezondheid en ons welbevinden.
Die balans ligt voor iedereen ergens anders; sommige mensen zijn van nature meer yang, anderen meer yin.
Naast yin en yang wordt er ook vaak gewerkt met de 5-elementen.
Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Vijf opeenvolgende fasen.
De Vijf elementen staan in een dynamische (cyclische) relatie met elkaar, zowel voedend als controlerend.

De Vijf elementen worden gekoppeld aan allerlei eigenschappen - bijvoorbeeld kleuren, seizoenen, klimaat - maar ook aan materiële zaken zoals lichaamsdelen en organen.
Binnen de Vijf elementen wordt er ook gekeken waar een disharmonie vandaan komt.
Wanneer één element uit balans is kan de hele cyclus op den duur uit balans raken.
Zie het als een ouderwerts waterrad, zolang alle bakjes gevuld blijven blijft het waterrad draaien.
Gaat er echter één kapot, dan zal uiteindelijk het grote rad tot stilstand komen.
De kapotte bak moet eerst gemaakt worden..

Een verstoord evenwicht geeft klachten, net zolang tot er weer een evenwicht is bereikt.
TCM helpt de mens zijn eigen, unieke evenwicht te hervinden.
Door een uitgebreide anamnese kan het patroon, waarbinnen de ziekte zich manifesteert, worden onderscheiden.
Binnen ons lichaam stroomt de energie door een netwerk van energiebanen, meridianen genaamd.
Deze meridianen, verbonden met de dieper gelegen structuren zoals de organen, zorgen voor de balans tussen yin en yang binnen deze verschillende organen en de daarmee geassocieerde functies.

Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten, 365 in getal. Elk punt heeft een eigen invloed op de stroom van energie. Door TCM wordt de energie in beweging gezet. Afhankelijk van de klacht kan de energie worden versterkt daar waar te weinig is, of draineren daar waar teveel is.

Als voetreflexoloog gebruik ik niet alle 365 acupunctuurpunten, dat is voorbehouden aan de acupuncturist.
Ik gebruik voornamelijk de acupressuurpunten op de voeten en de onderbenen.

Acupunctuur en kruiden zijn zo specifiek, daar is een andere studie voor nodig.
Ook de TaiQi en Qi Gong zijn bewegingstherapieën van de TCM die ik zelf niet beheers.