Voetreflexologie

De gedachten achter de methode van voetreflexologie is, dat "ziek zijn" het signaal is van een disbalans tussen lichaam en geest. Het doel van de reflexologie is om de balans weer te herstellen. Door de behandeling kunnen de blokkades die zich in het lichaam hebben gevormd worden opgeheven.
Alle organen en weefsels in het lichaam hebben een reflexpunt onder of op de voet.

Wanneer er blokkades worden opgelost, is het lichaam in staat zichzelf te genezen. Een voetreflexoloog gaat er vanuit dat de mens als "geheel" wordt behandeld en niet alleen de klacht die zich voordoet..

Voetreflexologie is een veilige alternatieve methode die de genezing van het lichaam en de geest bevordert.
Tevens is het een waardevolle aanvulling voor de reguliere geneeswijze en wordt daardoor ook steeds vaker - ook in ziekenhuizen - gebruikt ter ondersteuning van klachten, o.a. bij vrouwen met borstkanker.


Praktijkruimte


De ingang aan de Vliedberg

Geschiedenis Reflexologie

Reflexologie bestaat in feite al eeuwenlang. Al ongeveer 5000 jaar geleden was in India en China een behandeling door middel van drukpunten bekend. Ook in het oude Egypte werkte men al op een of andere manier met deze vorm van therapie.

De geschiedenis van de moderne reflexologie begint bij Dr. William H. Fitzgerald (1872-1942) in de Verenigde Staten. Deze keel-, neus- en oorarts is de grondlegger van de zonetherapie, waarbij hij het menselijke lichaam in 10 zones indeelt. Hij ontdekte dat directe druk op bepaalde delen in het lichaam een verdovende werking kan hebben op andere delen in dezelfde zone ( 1917 )

Joe.S. Riley werkte deze theorieën verder uit en hij verdeelde het lichaam in 4 horizontale zones.

Eunice Ingham was uiteindelijk degene die alle punten in kaart bracht. Zij is ook degene die de therapie zijn naam gaf.

De verticale lichaamszones doorsnijden in hun loop van boven naar beneden alle organen en delen ook de voet, van tenen tot hiel, in tien lichaamszones. De twee voeten worden als éénheid beschouwd en niet als twee van elkaar gescheiden individuele voeten.

De reflexzone van een orgaan bevindt zich in het algemeen in dezelfde lichaamszone aan de voet, daar waar in het lichaam het orgaan ligt. De lever bijvoorbeeld ligt alleen op de rechtervoet, de milt alleen op de linkervoet. De verschillende organen, zenuwen en klieren zijn verbonden met de reflexgebieden.

Bewustwording

Voetreflexologie kan ook helpen om je meer bewust te maken van de relatie tussen lichaam en geest.
In onze maatschappij wordt heel veel bepaald door de factor tijd. Dat maakt dat we soms hebben afgeleerd om te luisteren naar ons lichaam. We negeren onze klachten omdat deze meestal niet in ons drukke tijdschema passen. De diverse signalen van ons lichaam worden genegeerd en de spanning wordt opgeslagen.

"Wat voel ik in mijn lijf" heeft meer plaats gemaakt voor "ik heb nu even geen tijd om dit te voelen".

We komen hierdoor steeds verder van ons gevoel af te staan met alle gevolgen van dien.

Voetreflexologie kan helpen hier meer bewust van te worden.
Vaak is dat alleen al een stap in de goede richting.

Want wie ontspannen is, staat meer open voor zelfreflectie en kan daardoor eventuele vastgeroeste gewoontes en belemmerende gedachten los laten, waardoor er weer meer evenwicht komt.

Dit evenwicht zal zorgen voor een betere balans in het lichaam waardoor klachten zullen verminderen.Preventief :

Om bovenstaande reden zijn er klanten die preventief komen voor een voetreflexbehandeling.
Er is dan nog geen specifieke klacht maar zij willen deze ook graag voorkomen.

In deze hectische tijd is het niet altijd makkelijk om de balans te bewaren.
Wanneer het verschil tussen moeten en kunnen te groot is, ontstaat er stress.
Hierover is al veel geschreven, we weten dan ook allemaal dat stress één van de grootste boosdoeners is van onze lichamelijke klachten.

Voetreflex behandelingen - met of zonder coaching - geven ons lichaam en geest dan de rust.
Het zelfherstellend vermogen maakt dat we de situatie om ons heen beter aan kunnen.
De situatie veranderd dus niet, maar wél hoe wij hier mee om gaan!

Elke twee maanden een behandeling om zo de balans tussen lichaam en geest te behouden is geen overbodige luxe.

De behandeling: hoe vaak en hoeveel bij klachten?

Voetreflexologie bestaat uit een behandeling van ongeveer een uur.
De eerste behandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Deze is inclusief een anamnese die door Paul en mij wordt afgenomen.

Tijdens de anamnese wordt er een overzicht gemaakt van wie je bent en wat de reden is dat je komt.
Deze gegevens worden door Paul opgeslagen op de computer, ik zelf zal tegelijkertijd de voeten behandelen.
Op grond hiervan komt er een totaalbeeld.

De meeste mensen ervaren de behandeling als ontspannend, al hoewel sommige reflexpunten zeer gevoelig kunnen zijn, deze gevoeligheid is echter van korte duur.

Let wel : er wordt geen medische diagnose gesteld.
Indien nodig, wordt je doorverwezen naar je huisarts!

Het aantal behandelingen dat nodig is, hangt af van de klachten.
Vaak geldt : hoe ouder de klacht, hoe langer het zal duren voor er resultaat wordt geboekt.
Voetreflexologie is het meest effectief wanneer de behandelingen in het begin met niet al te lange tussenpozen wordt gegeven. Dit kan zijn: elke week, om de week of om de drie weken.


Voorbeelden van klachten die behandeld worden:

 • Bestrijding van vermoeidheid en spanningen.
 • Spijsverteringsklachten zoals obsipatie, darmkrampen, spastische darm, ziekte van Crohn etc
 • Blaasontsteking
 • Verstoorde hormoonhuishouding zoals: overgangsklachten, menstruatieproblemen, etc.
 • Emotionele klachten: stress, slapeloosheid, burn-out, onevenwichtigheid, depressie.
 • Ongemakken gedurende de zwangerschap.
 • Huidklachten zoals bv: eczeem, allergie.
 • Verstoorde bloedsomloop waardoor klachten kunnen ontstaan zoals koude handen en koude voeten.
 • Neuropatie, MS etc.

Wat kan er gebeuren ná een behandeling

Afhankelijk van de persoon kunnen soms de volgende verschijnselen optreden:

Tijdens de behandeling en vlak na de behandeling

 • Transpireren, geeuwen
 • Zweten van handen en voeten.
 • Soms komen er emoties los.
 • Vermoeidheid, loomheid. enz
 • Op wolkjes lopen.
 • Een energiek gevoel.

  Dagen na de behandeling (soms ook enkele uren er na)


 • De urine kan donkerder zijn. (afvalstoffen zijn losgekomen en verlaten het lichaam)
 • (Oude) kwalen komen (even) terug om daarna te verdwijnen.
 • Darmen gaan beter werken.
 • Relativeren van dingen die er gebeuren, op allerlei gebied.

  maar ook :


 • Verandering van bloedsuikerspiegel en bloeddruk ( bij diabetici )
 • Men slaapt beter.
 • Begin van genezing.
 • Ontspannen gevoel.
 • Problemen worden uitgesproken.
 • Huid en weefselspanning wordt beter.

  Wat er ook gebeurt, alles is goed, want dat wil zeggen dat er iets in gang is gezet!
  Ieder mens verschilt, dus reageert een ieder ook anders.
  Laat weten wat er gebeurt tijdens de behandeling en vertel bij een volgende keer hoe de tussenliggende periode is verlopen. Dat helpt ons om inzicht te krijgen en om verder te komen.

  Na de behandeling wordt aanbevolen om voldoende water te drinken om de afvalstoffen die vrij zijn gekomen uit te kunnen scheiden.